Privacy Policy

some description

MAKLUMAT PERIBADI PENGGUNA

Beautiesecret Shop akan menyimpan maklumat berkenaan Pengguna dengan pelbagai cara dan tidak terhad,terutamanya apabila Pengguna melayari Beautiesecret Shop membuat pendaftaran, membuat pesanan atau pembelian atau melanggan berita atau terlibat aktiviti-aktiviti lain yang berkaitan dengan Beautiesecret Shop. Pengguna akan diminta mengisi maklumat-maklumat berkenaan nama, alamat email, alamat rumah, nombor telefon atau sebarang maklumat yang dirasakan perlu oleh Beautiesecret Shop.

Beautiesecret Shop akan menyimpan maklumat berkenaan Pengguna hanya apabila Pengguna dengan rela hati memberikan maklumat berkenaan kepada Beautiesecret Shop. Pengguna mempunyai hak menolak untuk tidak memberikan maklumat peribadi kepada Beautiesecret Shop, disebabkan itu Pengguna mungkin tidak akan dapat menggunakan kemudahan yang terdapat di Beautiesecret Shop.

Beautiesecret Shop meminta, menyimpan dan mengumpul maklumat peribadi Pengguna untuk tujuan berikut:

Untuk meningkatkan mutu pegawai perkhidmatan pelanggan.
Maklum balas yang diperolehi daripada Pengguna menjadikan Beautiesecret Shop lebih effektif dalam memenuhi kehendak Pengguna.

Memastikan Beautiesecret Shop lebih mesra pengguna.
Beautiesecret Shop mungkin menggunakan maklumat tersebut untuk memahami bagaimana Pengguna 

Beautiesecret Shop sebagai satu kumpulan menggunakan perkhidmatan dan sumber-sumber yang disediakan di laman web Beautiesecret Shop.

Untuk meningkatkan mutu Beautiesecret Shop. kami sentiasa berusaha untuk memberikan perkhidmatan yang lebih baik kepada Pengguna Beautiesecret Shop berdasarkan maklumat, respon, aduan yang Beautiesecret Shop terima.

Untuk menjalankan transaksi. Beautiesecret Shop akan menggunakan maklumat yang telah diberikan oleh Pengguna kepada Beautiesecret Shop untuk menguruskan pesanan atau pembelian. Beautiesecret Shop tidak akan berkongsi maklumat Pengguna kepada pihak lain kecuali jika dirasakan perlu oleh Beautiesecret Shop.

Untuk menghantar email berkala. Beautiesecret Shop akan menggunakan email yang diberikan oleh Pengguna ketika proses pesanan atau pembelian untuk memberi maklumat atau mengemaskini pesanan yang telah dibuat. Email yang diberikan oleh Pengguna juga mungkin akan digunakan untuk menjawab soalan atau pertanyaan yang telah dibuat pleh Pengguna. Pengguna mempunyai pilihan untuk menggunakan email tersebut untuk menerima maklumat berkenaan produk, berita dari Beautiesecret Shop atau perkhidmatan yang ditawarkan. Jika Pengguna tidak berminat untuk menerima email tersebut, Pengguna boleh mengikut arahan yang disediakan pada bahagian bawah email yang dihantar.


MAKLUMAT BUKAN PERIBADI PENGGUNA

Beautiesecret Shop akan mengumpul maklumat Pengguna selain maklumat peribadi apabila Pengguna menggunakan atau sedang melayari Beautiesecret Shop. Maklumat bukan peribadi Pengguna termasuk pelayar (browser) yang digunakan oleh Pengguna, jenis sistem operasi (OS) komputer yang digunakan oleh Pengguna atau maklumat lain yang berkaitan.


KETEPATAN MAKLUMAT

Setiap maklumat Pengguna disimpan dengan dengan baik, Beautiesecret Shop telah menempatkan pegawai khas untuk menjaga setiap maklumat yang diperolehi. Maklumat Pengguna dilindungi , tidak ada pengubahan atau didedahkan atau dimusnahkan, nama pengguna, kata laluan, maklumat transaksi.

PERKONGSIAN MAKLUMAT

Beautiesecret Shop tidak menjual, mendedahkan atau memberi maklumat Pengguna kepada pihak lain. Beautiesecret Shop mungkin akan menggunakan maklumat Pengguna dengan tujuan untuk meningkatkan operasi perniagaan dan Beautiesecret Shop atau aktiviti yang berkaitan Beautiesecret Shop seperti menghantar surat atau membuat kajian dengan kebenaran yang telah diberikan oleh Pengguna.HUBUNGI BEAUTIESECRET SHOP

Jika Pengguna mempunyai sebarang persoalan berkaitan syarat-syarat dan terma, dasar Dasar atau sebarang soalan berkaitan website sila hubungi Beautiesecret Shop:

Beautiesecret Shop
019-7638500
Terima kasih kerana membaca
Continue